Βασικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Βασικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων

  • Θεατρική αγωγή
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Εικαστικά-Δημιουργική έκφραση-Παραμύθι
  • Γλώσσα- γραφή-μαθηματικά
  • Αγγλικά (επαφή με τη γλώσσα)